Kamis, 15 Mei 2014

Klasifikasi Wanita Menurut Adat Minangkabau

Judul asli :
"Pambagian Wanita Manuruik Adat Minangkabau"

Mengingat pentingnya peranan wanita didalam dan luar rumah tangga, maka menurut adat Minangkabau wanita dapat digolongkan kepada tiga macam.

Kalau syarak mangato adat mamakai, maka syarak yang mengatakan wanita itu tiang nagari atau negara, bilamana baik wanitanya maka baiklah nagari atau negaranya, jika rusak wanitanya maka rusaklah nagari atau negaranya. Maka secara tajam adat membedakan tiga golongan wanita tersebut, yakni :
- Banamo simarewan
- Banamo mambang tali awan
- Banamo parampuan


1. SIMAREWAN
Oleh adat adalah :

Bapaham bagai gatah caia
Iko elok etan katuju
Bak cando pimpiang dilereang
nan bak santano pucuak aru
Kamano angin inyo kakiun
alun dijujai inyo alah galak
Alun diimbau inyo alah datang
Nan bak balam talampau jinak
Sifat bak lipeh tapanggang
Umpamo caciang kapanasan

Nan pancaliak bayang bayang
Nan panagak ditapi labuah
Lain geleng panokok
Asiang kacundang sampik
Tagisia labiah bak kanai
Tasingguang labiah bak jadi

Kok tumbuah gaua jo laki laki
Banyak galak daripado kecek
Banyak kucikak jo kucindam
Malu jo sopan tak tapakai
Ereang jo gendeang tak baguno
Bak umpamo katidiang tangga bingkai
Bak ibarat payuang tangga kasau

Elok baso tak manantu
Kecek bak caro mambaka buluah
Suko bakato kato cabuah
Mamakai sipat sio sio
Tabiak caba dipakaian
Duduak jo tagak tak nan sopan
Katonyo banyak ka nan bukan
Rundiang banyak bakucekak
Galak bak ibarat gunuang runtuah
Tapuang jo sadah tak babeso
Baiak dimuko sanak famili
Ataupun dimuko urang lain
Indak barundiang jo timbangan
Rundiang ka nan tidak babalabeh
Taruah bana bak katidiang
Taserak bana bak anjalai
Manyingguang puncak bisua urang
Manjunjuang balacan dikapalo
Manggali gali najih dilubang
Hati busuak pikiran hariang
Muluik kasa kecek manggadang
Hati diateh langik biru
Ibuk bapak tak babeso
Niniak jo mamak tak nan tau
Urang dipandang sarok sajo
Nan tuo indak bahormati
Nan ketek indak bakasihi
Korong kampuang nan tak jaleh
Adat indak baisi
Limbago indak batuang
Imbau nan indak basahuti
Panggilan nan indak baturuti
Urang batuan dihatinyo
Urang barajo di dimatonyo
Durhako kapado ibu bapak
Labiah kapada rang tuo tuo

Aratinyo wanita nan jauah dari kasopanan dalam setiap tingkah lakunya.

2. MAMBANG TALI AWAN
Yang dimaksud oleh adat Minangkabau wanita yang disebut mambang tali awan,

Iyolah wanita tinggi hati
Kalau mangecek samo gadang
Atau barundiang ka nan rami
Sagalo labiah dari urang
Tasambia juo bapak si buyuang
Basabuik juo bapak siupiak
Nan sagalo labiah dari urang
Baiak tantang pambalinyo
Atau tantang kasiah sayangnyo

Siang jo malam jarang dirumah
Naiak rumah turun rumah
Etan karumah tanggo lain
Suko mangecek jo maota
Tantang buruak baiak urang
Gilo mambandiang bandiangkan urang
Baiak jo elok badan diri
Ataupun dikayo laki awak
Kok tibo di di gadih mudo mantah
Nan panduduak ditapi jalan
Nan panagum diateh janjang
Nan pamegu dimuko pintu
Bak ibarat kacang diabuih ciek
Bak lonjak labu tabanam
Gadang tungkuih tak barisi
Bak ibarat buluah bambu
Batareh tampak kalua
Tapi didalam kosong sajo
Karajo parampuan tak nan tau
Karajo batandang siang jo malam
Kok tumbuah mandi ditapiang
Kecek mangecek lumak lamik
Mambincang bincang urang sakampuang
Mampakatokan urang sarumah
Baiak antaro laki bini
Ataupun dalam korong kampuang
Dio manjadi upeh upeh racun
Duduak tagak karajo sumbang
Baiak didalam tingkah laku
Atau dalal pi'il jo parangai
Manyusah pandang urang banyak
Suko bagaduah tangah rumah
Suko bacakak jo urang kampuang
Asuang siasah lah pakaian
Dangki kianat lah parangai
Aka buruk pikiran salah
Gilo dimabuak angan angan
Raso pareso tak tapakai
Malu jo sopan jauah sakali
Tasingguang urang kanai miangnyo
Takuncang urang kanai rabehnyo
Bak ibarat baolok olok
Bagai kancah laweh arang
Paham bak tabuang sarueh
Capek kaki tapi panaruang
Ringan tangan tapi pamacah.

3. PARAMPUAN
Yang dimaksud parampuan menurut adat Minangkabau adalah seorang wanita, baik gadis maupun telah menjadi ibu atau istri yang senantiasa menpunyai sipat terpuji menurut adat, yang dilengkapi dengan segala kecakapan dan pengetahuan sesuai dengan kemampuan seorang wanita.

Parampuan adalah seorang wanita yang baik budi pekertinya, sopan tingkah lakunya, memakai sifat malu didalam dirinya, seperti kata adat :

Adapun nan disabuik parampuan
Tapakai taratik jo sopan
Mamakai baso jo basi
Tahu diereang jo gendeang
Mamakai raso jo pariso
Manaruah malu jo sopan
Manjauahi sumbang jo salah
Muluik manih baso katuju
Kato baiak kucindam murah
Baso baiak gulo dibibia
Pandai bagaua samo gadang
Hormat kapado ibu bapak
Hidmat kapado urang tuo tuo
Mamakai di malu samo gadang
Labiah kapado pihak laki laki
Takuik kapado Allah
Manuruik parentah Rasul
Tahu dikorong jo kampuang
Tau dirumah jo tanggo
Tahu manyuri manuladan
Takuik dibudi katajua
Malu dipaham ka tagadai
Manjauahi sumbang jo salah
Tahu dimungkin jo patuik
Malatakkan sasuatu pado tampaiknyo
Tahu ditinggi jo randah
Bayang-bayang sapanjang badan
Buliah ditiru dituladan
Ka suri tuladan kain
Kacupak tuladang batuang
Maleleh buliah dipalik
Manitiak buliah ditampuang
Satitiak buliah dilauikkan
Sakapa dapek digunuangkan
Iyo dek urang di nagari

Wanita demikian tepat memakai predikat Bundo Kanduang

Sumber : Buletin Sungai Pua 17 November 1986

0 komentar:

Cari disini

Translate (Penterjemah)

Followers